Zwrot towaru:

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta będącego Konsumentem.
 3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 4. W wypadku odstąpienia klient ponosi koszt odesłania towaru.
 5. Klient proszony jest o wypełnienie protokołu zwrotu towaru i dołączenie go do odsyłanej przesyłki wraz z dowodem zakupu. Wzór dokumentu dołączony był w potwierdzeniu zamówienia oraz dostępny jest w regulaminie. Paczkę należy nadać na adres: Tomasz Kazimierczuk, ul. Słonecznikowa 13a, 15-604 Stanisławowo.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są:
  a) rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, np. depilatory, szczoteczki do zębów, golarki itp.
  b) programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotom nie będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta (np. spółki itd.).

Reklamacje:

Zdecydowana większość sprzedawanych przez nas produktów objęta jest gwarancją producenta. W przypadku usterki wystarczy wraz z dowodem zakupu udać się do najbliższego autoryzowanego serwisu producenta lub wysłać sprzęt na adres serwisu. Dokładny adres serwisu można znaleźć na oficjalnej stronie producenta. Wiele firm, np. Philips, Braun, Bosch itp., ma swoje serwisy w każdym większym mieście w Polsce. 

W przypadku pytań, służymy pomocą: [email protected]